СД "Кендалов и син" официално е регистрирана на 11.11.1991год със седалище в гр. Варна с основен предмет на дейност – производство и търговия на строителни материали.
С течение на времето се специализира само в производство и търговия на бетонови изделия за нуждите от настилки за ниското строителство – улици, тротоари, дворове, паркове и други.
Фирмата има два производствени цеха в с. Кранево, община Балчик и с. Старо Оряхово, община Долни Чифлик. Базите са върху собствена земя, като основната производствена база е в с. Старо Оряхово.

Фирмата използва най-качествените инертни материали на пазара.

Бетоновите изделия се формоват по две технологии:
  • Мокри смеси (пластичен бетон) – бетоновите смеси се изливат във форми и уплътняват на вибромаси и след 24 часа се декофрират от формите. Способа е ръчен.
  • Полусухи смеси. Този метод е машинен. Полусухата смес захранва формоваща машина, където за всеки вид изделия има специална матрица. Във формоващата матрица изделието се вибрира, а след това се подлага на допълнителен механичен натиск. Метода има висока производителност и приложението му основно е за мащабни социални обекти – площади, шосета, улици и други.
СД - Кендалов и Син е фамилна фирма и осигуравя работни места на част от местното население.
Фирмата разполага със следните машини:
  • Машина за формоване на тротоарни плочи
  • Машина за производство на бетонови блокчета
  • Машина за производство на "Кашпи" и коминни тела
  • Машина за производство на паваж, бордюри и други.
За нагледно оформление на дворове, паркове и тротоари, в с. Старо Оряхово е изграден нагледен център, където клиентите видимо могат да изберат какво оформление желаят да закупят.

През 2009 година фирмата усвои ново производство – направа на подложни дъски за вибропресовани машини, формоващи изделия по полусухият способ – т.н. "БРЕТИ". Дъските се правят по размери дадени от клиента и предварително договорирани.