Фирмата разполага със следното оборудване за производство на бетонови изделия:
  • Машина за формоване на тротоарни плочи с размери 30/30/3 и 40/40/5
  • Автоматична линия с машина за производство на бетонови блокчета
  • Автоматична линия с машина за производство на "Кашпи"
  • Автоматична линия с машина за производство на паваж, бордюри и други
  • Започнато е ново производство – направа на подложни дъски за вибро машини, формоващи изделия по полусухият способ – т.н. "„БРЕТИ"