Съвети

Бетоновите изделия, като всички изкуствени материали изискват и съответните грижи за тяхното подържане.
Фирмата ни си позволява да даде следните остовни съвети:
  • Бетоновите настилки не трябва да киснат във вода. Дренирайте водата събираща се под тях.
  • Не хвърляйте върху тях солени смеси или разтвори.
  • Грундирайте настилките след монтаж със специалните грундове за бетон и камък предлагани на пазара.